CHOPIN Les brillantes


Idź do treści

„Jeżeli Chopin rzeczywiście komponował wyłącznie na prawą rękę, jak narzekał gderliwie Wagner, to może właśnie Andrzej Jagodziński dopisał brakujący akompaniament.
To nie są ujazzowione interpretacje kompozycji Chopina, lecz oryginalne jazzowe kompozycje dla których inspiracją były najbardziej poruszające utwory wielkiego Polaka”.
- Brian Morton, Jazz on CD, Listopad 1994
Idea pokuszenia się o jazzową interpretację utworów Wielkiego Romantyka, towarzyszyła Andrzejowi Jagodzińskiemu od wielu lat, cierpliwie dojrzewając do realizacji. Wymagało to spotkania się muzyków o podobnej wrażliwości muzycznej i podobnym podejściu do muzyki.
Chyba nam się to udało – bo oto oddajemy w Państwa ręce kolejną, piątą już, płytę z kolekcji chopinowskiej.
Ten projekt dojrzewał w nas, i z nami, przez ostatnich piętnaście lat.
Pierwszy nasz „Chopin” został wydany w roku 1994 i okazał się bestsellerem („Płyta Roku ‘94” w plebiscycie czytelników „Jazz Forum”, nagroda Polskiego Przemysłu Muzycznego - Fryderyk ‘94 oraz laur Melomani ‘94 - nagroda łódzkiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Jazzowej).
Nasze poszukiwania miały się jednak dopiero zacząć... Chopin po prostu nami zawładnął.

W 1995 roku wydaliśmy „Andrzej Jagodziński Trio: Chopin-Live At The National Philharmonic”, a potem przyszły następne projekty: „Chopin Once More - gość specjalny: Janusz Olejniczak” (1999), która okazała się Złotą Płytą roku 2000 i miała też swoją francuską edycję pod tytułem „Chopin-Metamorphosis Andrzej Jagodziński Trio - Janusz Olejniczak”.
W 2009 roku przyszedł wreszcie czas na premierę „Sonaty b-moll”.
Nagrywając pierwszą płytę, zdawaliśmy sobie sprawę, że stąpamy po cienkim lodzie, nie potrafiliśmy przewidzieć, czy i na ile słuchacze gotowi są na taki eksperyment.
Konsekwentnie prezentowaliśmy jednak swój program na setkach koncertów – najpierw w Europie, a potem, ośmieleni odbiorem na całym świecie: w Meksyku i na Syberii, w USA, w Argentynie i w Chinach, w Libanie i w Izraelu...
Zagraliśmy Chopina w Sali Wielkiej Konserwatorium w Moskwie... i w parku w Chicago.

Dzisiaj, po piętnastu latach wspólnej pracy i wobec akceptacji słuchaczy, nie boimy się ryzyka.
Pomysł się sprawdził, utwory okrzepły, niektóre aranżacje zostały wzbogacone i wiemy już, że można je grać jak standardy jazzowe, bez zahamowań i bez obawy, że ktoś nas posądzi o burzenie pomników.
Dlatego postanowiliśmy zreasumować nasze doświadczenie i nagrać pierwotny materiał jeszcze raz, układając go w taki sposób, że tworzy dwa niezależne koncerty. Te dwie płyty wraz z wydaną w 2009 roku Sonatą b-moll doskonale odzwierciedlają nasze dzisiejsze rozumienie muzyki Chopina, który nie przestaje nas pobudzać intelektualnie i emocjonalnie – nie mówimy więc ostatniego słowa!
Zapraszamy do kolejnego zanurzenia się w mistrzowską harmonię muzyki Chopina.
Jesteśmy szczęśliwi, mogąc złożyć ten album w hołdzie Mistrzowi w 200 rocznicę Jego narodzin.

Andrzej Jagodziński,
Adam Cegielski,
Czesław „Mały” Bartkowski

If Chopin was really a composer for the right hand only, as Wagner grouchily complained, then perhaps Andrzej Jagodziński has provided a missing accompaniment. These are not jazzed-up interpretations of Chopin compositions, but a set of jazz originals inspired by the great Pole’s most evocative pieces.
- Brian Morton, Jazz on CD, November 1994
The idea to try to explore jazz interpretations of masterpieces by the Great Polish Romantic Composer has been deep on Andrzej Jagodzinski’s mind for ages, patiently awaiting its realisation. However the concept definitely needed a meeting of kindred spirits with a similar approach to the music. And it looks as if we finally succeeded – here we are with our fifth record from Chopin’s Collection. This project has been magically germinating within
us for the last fifteen years.
We released our first CD „Chopin” in 1994 which became a bestseller (Best Record ‘94 Award for the disc „Chopin” - „Jazz Forum Magazine” readers poll and „Fryderyk’94” - Polish Show Business Award for the disc „Chopin”, as well as Laurel „Melomani ‘94” - by Association of Jazz Music Fans in Łódź). At this point our adventures were only about to begin... Chopin simply conquered our minds.

In 1995 we recorded the second „Chopin” - „Andrzej Jagodziński Trio: Chopin - Live At The National Philharmonic”, and then next projects followed: „Chopin Once More - Special Guest Janusz Olejniczak” (1999), which was recognized a Golden Disc 2000 Year and had its French edition as „Chopin-
Metamorphosis Andrzej Jagodzinski Trio - Janusz Olejniczak”. In 2009 the time had finally come to record the great „Sonata in B flat minor”.
While recording our first album, we were aware we were walking on slippery ground, we couldn’t foresee whether or not the
audience were ready for such an experiment, nor to what extent. However we were continuously presenting our music: first in Europe and then - encouraged by the zeal of our audience - throughout the world: Mexico and Siberia, USA, Argentina and China, Lebanon and Izrael… We played Our Chopin in The Great Hall of the Moscow Conservatory, but also out in the open air in Chicago Park.
Now, having fifteen years of experience and our fans’ approval, we needn’t be worried - there seems to be no risk! The idea has been proved, interpretations have become so well engrained, some arrangements have been enriched and there is no doubt that it is possible to play them as jazz standards - nobody will now blame us for „ruining monuments”. Therefore we decided to recapitulate our experience and approach to Chopin’s works once again, organizing the material in two separate performances.
These two discs - together with „Sonata in B flat minor” - fully reflect our actual comprehension of The Great Romantic’s work, which continue to stimulate us both intellectually and emotionally. It still does! - Therefore we have not uttered our last word!
We invite you to immerse yourselves into a marvelous harmony of Chopin’s music!
We dedicate this album to our Maestro and we are very happy to pay homage to him on his 200th anniversary!

Andrzej Jagodziński,
Adam Cegielski,
Czesław „Mały” Bartkowski

Les brillantes | Książka | Płyty | Stopka redakcyjna | Wydawca | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego